Text Box: ORDER
Text Box:         ORDER

kovoume

ta

panta

.gr

www.

Text Box: CUTTING - ENGRAVING 
Text Box: CNC AUTOMATION CENTER
Text Box:  epafi@kovoumetapanta.gr

map

Text Box: paraggelia@kovoumetapanta.gr

Contact us

Alon 17 Pireas 18540

Tel: 0030 210 4122560

fax: 0030 210 4122560

 E-mail : paraggelia@kovoumetapanta.gr

 Fax : +0030-210-4122560

 E-mail : epafi@kovoumetapanta.gr

MAP

ORDER

U IMAGINE WE CUT

U IMAGINE WE CUT

WATERJET

PLASMA

ROUTER

LASER